Referat af 7 januar 2020

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 7-1-20

  1. Økonomi/medlemmer: Medlemmer 551. Ingenting fra regnskab, Holger ikke tilstede.
  2. Vandpleje og opsyn: DSF har indgivet en klage over Vejen Kommunes godkendelse af Præstkær fiskeri ved Holsted å. Et nyt grusprojekt er under opsejling ved Agerbæk. Esben laver retningslinjer til vores opsynsfolk.
  3. GF 2019: På valg er Rene Hansen, Jesper S. Petersen, Jens Lygum og Kim Kragh. Alle modtager genvalg. Der skal laves beretninger fra Opsyn, vandpleje, formand og junior. 19 marts afholdes GF på Østerbycentret kl. 19.00.
  4. Krebsefiskeri: Vi har fået tilsendt en rapport fra Poul E. Pedersen om forsøg med krebsebrikker i sæsonen 2019. Vi begynder ikke på at lave regler om at bruge krebsebrikker på nuværende tidspunkt.
  5. Bordet rundt: Kim: Vores Izettle reader udgår af sortiment, vi er derfor nødsaget til at investere i en ny kortlæser til vores konkurrence, pris 250,- kr. Jitbesked lukker og slukker, så vi skal finde en ny udbyder. Jesper: Vi skal have tjekket op på vores fiskeret omkring fiskeriet i Holsted Å. Vi spørger EK. Søren: Skal vi lave en buffer af gammelt fiskegrej som vi evt. kan dele ud af til nye medlemmer? Vi kigger det igennem og opbevarer det der er up to date.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum