Referat af 8 april 2024

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 8-4-2024

  1. Kassér og regnskab: Stig orienterede om regnskabet. 588 medlemmer pr. dags dato.
  2. Ny Vadehavs bekendtgørelse er kommet og J-kroge er nu tilladt igen fra 5/2024.
  3. Affaldsindsamling, Åben-hus og optælling af broer og spange den 14 april (se hjemmeside for info)
  4. Opsyn, Vandpleje: René afventer Lars med noget data til beretning. Bestandsanalyse af yngel til sommer i Kongeåen. 3 A-opsyn fra VOSF skal fremadrettet bruge vores kontrolrapport til at indberette når de kontrollerer.
  5. Konstituering af bestyrelsen: Opsynsformand Esben Bøgh, Vandplejeformand René Hansen, Næstformand Kim Kragh, Suppleant 1 Brian V Pedersen, Suppleant 2 Janus Bøje.
  6. Fiskeweekend/flueweekend/fiskekonkurrence: Der arbejdes på at afholde et arrangement i weekenden 6,7,8 september 2024 i Vilslev, med udgangspunkt i Å-huset. Sæt kryds i kalenderen.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum