Referat af 8 september 2020

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 8-9-2020

  1. Konstituering af bestyrelsen: Stig blev kasserer. Kim fortsætter som næstformand, og Jens fortsætter som formand. 1. suppleant bliver Richard, og Holger som nr. 2 Tak til Holger for indsatsen som kasserer. Tak til Ole Sand for hans indsats som suppleant i mange år.
  2. Økonomi/medlemmer: 586 medlemmer. Regnskab gennemgået. 2,4 mill kr. i støtteforeningskonti.
  3. Besparelsesforslag: Udskydes til næste møde i oktober, der udvides til mødetid kl. 16.30 til kl. 20.00.
  4. Uddybning af Sneum Å fra jernbanen til Allerupbroen: Det er muligt at det bliver 2020 ellers først i 2021. Kim sætter på hjemmesiden og FB.
  5. Nyt Bådhus ved siden af klubhuset: Vi prøver på at få plads til alt i garagen uden udbygning, der skal dog først ryddes op i eksisterende lokaler.
  6. Bordet rundt: Skrivelse på hjemmesiden: Det skal hermed indskærpes at færdsel langs vores fiskevand, skal selvfølgelig ske til fods udenfor afmærkede P-pladser!! Da der er observeret scooterkørsel på golfbanen i Bramming.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum