Referat af 9 januar 2018

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 9-1-18

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Medlemmer antal: Status på medlemmer pr. 1/1 2018 er 536.
  3. Økonomi: Regnskabet ser fornuftigt ud og ligner et nulresultat.
  4. Vandpleje og opsyn: Vandplejen har været ude og tælle gydebanker i Sneum å ved Agerbæk, i første tælling var der 4 nye gydegravninger og sidenhen er der kommet flere til, det er meget positivt. Der kommer et møde til marts i ”Vestvendte Jyske Laksevandløb”, mellem alle lakseførende åer DSF. Dette møde for at have en slags fælles retningslinier i de enkelte foreninger.
  5. Priser i SSF 2018: Der er ingen ændring på priserne til 2018. Der må ikke opkræves gebyr for manglende fiskekort, det er en simpel politisag, og der kan rettes civiltretsligt søgsmål.
  1. Arrangementer i foråret: Kastetræning ved Kongeåen. Kim sørger for 2 plakater til Avisstativ, Esben sørger for at advisere fiskerikontrollen. For yderligere information om hvornår, tjek facebook og hjemmeside. Flueweekend med Korsholm. René kontakter Korsholm. Heine Fausing har tilbudt at komme og vise LTS stænger frem en aften ved åen, og ligeså har EFI tilbudt at vise deres grej frem ved åen. Premieredagen 2018. Same procedure as last year….
  2. Bordet rundt: Jens: Nytårskur på tirsdag d. 16 januar 2018, mad fra Blichers kro. Holger og Jens. Kim henter Arne ved færgen og tager ud og dækker bord. Førstehjælpskursus, vi har modtaget tilbud fra et medlem som arrangerer kurser indenfor førstehjælp. Vi forhører om en dato. Kongres i forbundet, Holger, Jens og Kim deltager. SE pulje, vi har fået bevilget 150000 af puljen, dette er dog ikke nok til at igangsætte projektet, så vi bliver desværre nødt til at skrinlægge projektet. Lars: Vil gerne have at vi overvejer om vi kan søge støtteforeningen om et forholdsvis stort beløb til grusprojekter i vores vandløb, det er nemmere at få kommunerne til at gå ind i grusprojekter hvis vi kan sige som forening at vi vil skyde penge i projekterne.
  3. GF 2017 i 18: Rene Hansen, Brian Jensen, Jens Lygum og Kim Kragh er på valg, alle modtager genvalg. René laver beretning for vandpleje, Esben laver beretning for opsyn og juniorer, Holger regnskab og Jens formandsberetning. Kim laver indkaldelse til hjemmeside!! Jens spørger Thyge om han vil være dirigent. Esben spørger EFI om årets fisk.

Godt Nytår

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum