Referat af bestyrelsesmøde 10 oktober 2023

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 10-10-2023

  1. Kassér og regnskab: 591 medlemmer pr. dags dato. Stig gennemgik regnskabet, konklusion vi mangler medlemmer.
  2. Opsyn, Vandpleje: Vandplejen satte ½ års laks ud i Sneum og Holsted å i weekenden uge 40, 30000 stk. I Kongeåen blev der sat 30000 stk. i weekenden i uge 39. Elfiskeriet i Kongeåen der skal tages billeder og film under bestandsanalyse. Fremtidig grødeskæring i Sneum å, vil blive kantskæring.
  3. Vinterklargøring ved P-pladserne: Der er blevet inviteret til onsdag i uge 42 til at hjælpe med at beskære ved Klynkebo. Holger har malet frokost/madpakkehus ved Porsholtsvej.
  4. Vinteraktiviteter i klubhuset: Fluebinding v/Dennis og John, Spinnebyg ved Erling Christensen,
  5. Onsdagsklubben v/Poul Slot og Erik Larsen, Torsdagsholdet v/Ole Tambour.
  6. Parkering ved vores vandløb: Mathias og Kim sætter sig sammen for at opdatere kort til hjemmesiden. Der må ikke parkeres i markindkørslen, på hjørnet af Gl. Skolevej og Tradsborgvej, der skal laves et skilt til parkering ved Opsneum fritidscenter.

 Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum