Referat af bestyrelsesmøde 12 oktober 2021

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 12-10-2021

Velkommen i bestyrelsen til Mathias Skovgaard.

  1. Kassér og medlemsantal: Medlemstal på 12/10 er 656 pers.
  2. Konstituering af best. Udsættes til næste møde, for mange afbud denne gang.
  3. Ny havemand til klubhuset. Tommy Lund har tilbudt sin hjælp/ekspertise J
  4. Forslag fra ”Bimmer” om ændring af indberetning af genudsatte fisk, hvorfor skal man skrive længde på når det er uetisk? Tages op på næste møde da Kim Kragh ikke var til mødet.
  5. Oprydning på ”Klynke-Bo” pladsen (beplantning): Nabo ønsker vi beskærer/rydder op i læhegn og evt. brombærkrat.
  6. Bordet rundt: Mathias: Vi skal kunne lukke en FB tråd hvis den bliver for utilstedelig. Mathias tilbyder Kim sin hjælp til hjemmeside. Nedsætte antal af zoner på fiskekort.dk     Richard: Kommer ikke til næste best.møde.   Jesper: Oplyste energital pr. dd.  Klubhuset lukkes op for varme pr. dd. Fremlagde ref. Fra Laksekonference fra Skarrildhus.   Arne: Opfordrede til at vi alle skal tænke på hvor mange fisk vi lander på en enkelt fisketur inden turen skal slutte!   Esben: Har kendskab til to hjemtaget laks efter kvotestop, bestyrelsen opfordrede Esben til ikke at konfrontere medlemmet grundet personlig sikkerhed.   Jens: Modtaget udkast fra forbundet ang. Byttekort foreninger imellem i en given periode i sæsonen.

 Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum