Referat af bestyrelsesmøde 14 december 2021

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 14-12-2021

  1. Kassér og medlemsantal: Medlemstal pr. 14/12 er 663 pers. Stig orienterede om at lodsejerbetalinger med udbetaling december er udbetalt.
  2. NEM ID er overdraget til Stig.
  3. Klubhuset er lukket foreløbig til 10 januar 2022.
  4. Generalforsamling 2022: Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 17.00
  5. Det El-fiskeudstyr der blev bestilt i 2020 er ankommet til DCV, vi skal først i det nye år have det udleveret og gennemgået med afprøvning og test.
  6. Bordet rundt: Grundet ophævelse af IHN restriktioner afholdes fiskekonkurrence 2022 den næstsidste weekend i august (19-21 august). Jens booker Å-huset i Jedsted/Vilslev.

 Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum