Referat af bestyrelsesmøde 14 maj 2024

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 14-5-2024

  1. Kassér og regnskab: Stig orienterede om maj regnskabet. 598 medlemmer pr. dags dato.
  2. Fiskekonkurrence/Flueweekend 6-7-8 september Å-huset Jedsted. Udvalget orienterede om planerne. Der bliver opdateret på de forskellige platforme hurtigst muligt med hvad der skal ske.
  3. Sanktioner hvis et medlem ikke vil vise SSF kontrollør fiskekort, fisketegn og grej? Vi havde en episode med et medlem der ikke ville vise fiskegrej frem til en kontrollør på premieredagen. Fiskerikontrollen blev tilkaldt og de havde en snak med vedkommende. Medlemmet vil nu blive ekskluderet af foreningen jævnfør §7 og §9 i vedtægterne. Bestyrelsen begrunder eksklusionen i, at alle vores opsynsfolk er frivillige medlemmer der skal behandles med respekt når de kommer og beder om at få vist medlemskort, fisketegn og fiskegrej.
  4. Premieren 2024: God premiere, masser af vand og kvoten holder endnu en hel måned inde i sæsonen.
  5. Nationalpark Vadehavet: Der kommer et projekt for nogle skoleklasser sammen med National Park Vadehavet i vandløbsbiologi. Vi skal være lidt behjælpelige undervejs.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum