Referat af bestyrelsesmøde 17 august 2021

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 17-8-2021

  1. Kassér og medlemsantal:  633 medlemmer
  2. IHN, Vandpleje og opsyn: Vi må tage fangede fisk med ud af restriktionszonen igen. Der er planlagt møder med Kolding Kommune senere angående grus projekter i Kongeåen.
  3. GF 2021: GF torsdag d. 9 september kl. 19.00 i klubhuset/haven. På valg: Esben, Søren, Lars, Arne og Stig. Resten af dagsorden til GF gennemgår vi den 31. august.
  4. Laksekonference i Skarrild: Lars og Jesper tilmeldes.
  5. Fiskekonkurrence 2022: På grund af IHN skal vi lave et nyt koncept til 2022. Evt. kun fiskeri i Sneum Å og i september en flue-kaste-weekend i Kongeåen!!!
  6. Havemand til Randersvej: Skal vi søge en havemand til Randersvej eller skal vi købe os til det? Jens kontakter et firma for pris.
  7. Køb medlemskab for 2022 nu og fisk gratis resten af 2021: Vi har ændret til at fiskekort der bliver købt herefter automatisk gælder til feb. 2023. Kim laver opslag til hjemmesiden desangående.
  8. Bordet rundt: Holger – Foreslår at vi sætter os sammen en dag og får gennemgået hvad vi sender ud af fiskekort og gratis kort og gamle aftaler…. René: Henstilling til skånsomt fiskeri, herunder begrænser ormefiskeri og at man bruger enkelt krog på både spinner og flue. Jens: Jens og Esben skal til at undervise i Cosmos skolens 6-7 klasse, i lystfiskeri.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum