Referat af bestyrelsesmøde 31 august 2021

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 31-8-2021

  1. Kassér og medlemsantal:  Medlemstal på 30/8 er 647 pers.
  2. IHN, Vandpleje og opsyn: Jens kontakter friluftsrådet angående hvor længe vi kan vente med at få pengene til El-fiskeudstyr og båd. Den kraftige henstilling er hermed vedtaget og skal sendes ud på hjemmeside og FB.
  3. GF 2021: Thyge kommer og har sagt ja til at være dirigent. Beretninger er på plads. Vi mødes i klubhuset kl. 17.00. Kim bestiller kage ved AB. Til næste års generalforsamling skal vi have udarbejdet et sæt ”etiske” spilleregler til vores forening.
  4. Fiskekonkurrence og arrangementer 2022: Hvordan skal vi tænke IHN ind i fiskekonkurrencen 2022 og kommer til at foregå ved Sneum, Kongeåen eller begge steder! Holger har meldt sig som tovholder og vil undersøge hvordan det kan være en mulighed. Flueweekend ordner René i samarbejde med Korsholm og det bliver i september måned 2022.
  5. Rabat på fiskekort 2022: I lighed med andre år er der gæste kort fra 1 juli indtil ca. 20 august(konkurrencen) herefter begynder kampagnen med ”fisk gratis resten af året” og løber sæsonen ud.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum