Referat af bestyrelsesmøde 8 august 2023

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 8-8-2023

  1. Kassér og regnskab: 570 medlemmer, 47 medlemmer mindre end sidste år ved samme tid. Regnskab fremlagt af Stig.
  2. Nyt tag og renovering af best.lokalet på 1 sal: Tømrer kommer i uge 35 og skifter taget, de er færdige i slutningen af uge 36. Der kommer ikke undertag på. Efter taget er skiftet skal vi hurtigst muligt have gipsloftet ned ude i værkstedet.
  3. Opsyn, Vandpleje: Det går rigtig godt med yngel tællinger i Sneum å. Ørredyngel er især i fremgang.  Forhåndsmøde angående nye regulativer med kommunen angående vandløbsregulativer i Sneum Å fremlagt af René. Der mangler fra kommunens side stadig nogle gydestryg i projektet hvor de gensnoede dele af Sneum å ved Størsbøl. Der kommer en liste med opsynsfolk, der må offentliggøres på hjemmesiden.

 Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum