Referat af bestyrelsesmøde 8 februar 2022

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 8-2-2022

  1. Kassér og regnskab: Regnskab gennemgået på mødet, og regnskabet fra sidste år er sendt ud.

Det går nu til revisor og vi skriver under bagefter.

  • GF 2022: GF dato 19 maj 2022 kl. 19.00  Alle på valg genopstiller. Senest på hjemmesiden d 10 april, senest forslag d. 20 april.
  • Vandpleje og opsyn: Bestyrelsen er enige om at donere 6000,- kr til at hjælpe med at sætte 1 års laks ud i Varde å systemet. Vandplejen skal op til Klelund plantage og kigge på nogle projekter til gydebanke. Vi får afhentet det rygbårne elfiskeudstyr, der er ankommet hos DCV i Skjern. For at blive opsynsmand i SSF, skal man være bosiddende i Omegnen af Esbjerg.
  • Klubhuset: Der er åbnet op igen i klubhuset.
  • Premieren og fiskekonkurrence: Der vil blive afholdt Premiere som før Corona ved Klynke-Bo.

Fiskekonkurrence bliver afholdt i Jedsted i og ved det nye ”Å-hus” i weekenden den 2-3-4 september 2022. Opsætning af telt 31 august 2022. Å-Huset er booket.

  • Bordet rundt: Mathias: Parkering i Premiere-dagene hvor der er mange mennesker ved åerne skal vi pointere at der ikke må parkeres uden for afmærkede områder ved vores officielle P-pladser, hvis man parkerer i vejsider må det ikke være til gene for anden trafik og slet ikke for landbrugsmaskiner. Parkering på markveje og i indkørsler til marker er ikke tilladt.

 Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum