Referat af BM 1 oktober 2019

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 1-10-19

  1. Økonomi/medlemmer: 527 medlemmer.  Holger mangler lige pt. Penge fra 3 sponsorer fra konkurrencen.
  2. Vandpleje og opsyn: Lars har lavet nogen grafer over fisk, de bliver sendt til Arne og Stig til brug for at søge penge til grusprojekter. Der blev sat ½ års laks ud i sidste weekend, 30000 stk. i Kongeåen.   I sidste weekend i oktober sætter vi ud i Sneum å.
  3. Priser 2020: Ingen stigninger.
  4. Klubhus sætningsskade: Jesper har fået lov til at låne et kamera så vi selv kan undersøge fundamentet. Jesper melder tilbage med en dato.
  5. Brinkbeskæring: Kontakt alle 5 bredejerformænd, for et møde hvor vi kan få indsamlet underskrifter fra alle bredejere på at vi må klippe kanter langs vores vand. Jens kontakter bredejerne.  
  6. Krebseregler: Vi snakker videre om at lave regler for fangst af krebs.
  7. Korps af frivillige instruktører: Kim har aftalt med Tommy, at de arbejder videre med at få noget stablet på benene i løbet af vinteren.
  8. SSF 90 år i november: Holger og Arne kommer op med en god ide til fejring i maj 2020.  
  9. Bordet rundt: Kim arbejder på at få data hentet ind på hjemmesiden hurtigere end i dag. Lars: Emne til et punkt til næste møde, et skur til opbevaring af både og trailer. Lars måler lidt op for at se hvor vi kan bygge.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum