Referat af BM 14 februar 2023

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 14-2-2023

  1. Kassér og regnskab: 608 medlemmer. Drøftelse af fiskekort hele vejen rundt om bordet. Der blev stemt om at gå over til kun at kunne købe fiskekort på nettet og at sætte QR-koder op ved fiskevandene, 6 stemte for og 2 imod. Mathias, Stig finder ud af hvordan det gennemføres.
  2. Lystfiskerweekend i stedet for fiskekonkurrence: Udvalget mødes tirsdag d 7 marts 2023 kl. 16.30 i klubhuset.
  3. Vandpleje/opsyn: Lars har en del projekter der skal udføres i løbet af sæsonen. Kontrolrapport til Bernt er klaret og klar til at sende. Der er lavet et skema til at nå ud til alle kroge i vandløbene i opsyn. Esben og Kim kigger på det.
  4. NJ Vejrup strækket ved Kongeåen nedstrøms Hjortlund er opsagt og fjernes på kort (oplyse medlemmer), kun Niels Carsten Thude (270 meter) Mathias og Kim oplyser på hjemmeside og facebook. Der bliver sendt ud når der kommer laksekvote.
  5. Utæt tag på klubhuset: Taget har været utæt i klubhuset, det er udbedret og regningen kommer fra  tømreren.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum