Referat af BM 14 november 2023

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 14-11-2023

  1. Kassér og regnskab: 603 medlemmer pr. dags dato. Stig gennemgik regnskabet, Forsikringer: Kim undersøger hvem der tidligere er skrevet i et referat at kigge på forsikringer. Så accepterer vi tilbuddet fra Tryg om at overgå til 1-årige forsikringer pr. 1 januar 2024. Herefter skal der tjekkes op på hvor længe vi er bundet af Alm. Brand forsikring på resten, og indhentes nye tilbud på nye samlede forsikringer.
  2. Klubhus: Der mangler div. Finish rundt omkring i bestyrelseslokalet og ned i trappegangen. René anslår en pris på 15-17.000,- for loft i værkstedet.
  3. Opsyn, Vandpleje: René – I forhold til bestandsanalyse for 5 år siden, var det dobbelt op på antallet af laks, der var mange havørreder, Stalling og bækørreder. Der sejles igen de første dage af december. René har indsendt skema over laksefangster for sæson 2023. Esben – Grundet manglende fiskeri/opsyn i SSF´s fiskevande, er Peter Siedentopp opsagt som kontrollør i foreningen, Tak til Peter for han arbejde i foreningen, knæk og bræk fremover til ham.
  4. Fremtidige lakse-kvoter i vores vandløb: Vi har diskuteret mulige scenarier i forhold til fiskemetoder. Af de genudsatte fisk i Sneum å er de 33% fanget på orm og 55% fanget på spinner. I Kongeåen er det 39% af genudsatte laks der er fanget på orm og 42% på spinner. Vi fortsætter med arbejdet løbende.
  5. Vinteraktiviteter 2023/24: Alle aktiviteter er startet.
  6. Fangstjournalen, ændringer til 2024: Det skal gøres til standard at skrive agn på fangstjournalen.
  7. Kontingenter og døgn/ugekort priser: Er det muligt at lave en accept af at man har læst reglerne inden køb af fiskekort ? Kim undersøger. Der er nikket rundt om bordet til en kontingentstigning på 100,- kr. Familiekortet skal stige 200,- kr.

 Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum