Referat af BM 5 november 2019

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 5-11-19

  1. Økonomi/medlemmer: 546 medlemmer. Dejligt at se så mange medlemmer. Holger fremviste regnskab for perioden 010119-300919. Fremadrettet skal budget/sidste årsregnskab stå i en kolonne i regnskabet. Kim eksporterer et uddrag af udbetalinger fra DSF til Holger hvert kvartal.
  2. Vandpleje og opsyn: Lars Brinch og Lars Bek, skal til møde med Vejen kommune, omkring de sidste spærringer i Holsted å. Lars Hammer-Bek er kommet i vandrådet. Status for udsætninger, fiskene er sat ud. Lars har indhentet to tilbud på ny båd til bestandsanalyse/elfiskeri. Der er udlagt 30m3 grus ved Agerbæk. Kim og René deltager i Lakseudvalgsmøde ved DCV i Skjern.
  3. Sæsonafslutning ved åerne: Udsat til december mødet, så Kim kan nå at analysere lidt mere på tallene.  
  4. Klubhus sætningsskade: Jesper og Jens, aftaler en dag at forsøge med kameraet.
  5. 121 cm. Laks fra Sneum Å: Vi kører videoen med nænsom genudsætning, igen på hjemmesiden/facebook og på generalforsamlingen skal der igen gøres opmærksom på håndteringen af genudsatte fisk. Fremadrettet vil fisk der ikke er håndteret korrekt, men lagt billede op til hjemmesiden, blive fjernet og fangeren vil blive kontaktet, og gjort opmærksom på proceduren omkring genudsætning af fisk.  
  6. Status på opfordring om beskyttelse af havørreden:  Vi har behov for flere data for at afgøre om der skal ske yderligere omkring opfordringen til medlemmerne.
  7. Projekt Fiskeskole: Bestyrelsen har snakket om det og der er enighed om at sige fra til projektet, vi har ikke ressourcer til at køre projektet indenfor foreningen.   
  8. Bordet rundt: Intet

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum