Referat af BM 7 maj 2019

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 7-5-19

  1. Penge fra SE vedr. vandskade er gået ind på konto.
  2. Økonomi: 508 medlemmer.
  3. Vandpleje og opsyn: Lars har indkaldt til vandplejemøde. Kim udskriver indsendte opsynsindberetninger til Esben hver måned.
  4. Møde med EK om Kongeåen: Der er ikke meget at berette om mødet med EK, der bliver lavet beregninger på om det kan betale sig at ”nøjes” med sandfang i Kongeåen eller om det skal ende op med en jordfordeling.
  5. Hjemmeside og tæller: Kim prøver at ændre lidt på forsiden (sydvestjydsk.dk)
  6. Frivillig indbetaling til grus: Arne kommer med tekst til hjemmeside.
  7. Bordet rundt: Intet

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum