Referat af BM 9 april 2019

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 9-4-19

  1. Ingen bemærkninger til marts ref.
  2. Økonomi: Holger gennemgik regnskab 2018 Pengene fra vandskade er undervejs. 58000,-  Budgetlægning for diverse udvalg, skal være Holger/Arne i hænde senest d. 15. maj 2019 for året 2019. Budgetønsker for 2020 skal være inde til november.  512 medlemmer.
  3. Vandpleje og opsyn: Der bliver lavet 7 gydebanker opstrøms Tvilho, 450 tons grus. Der bliver holdt møde med fiskerikontrollen og opsynsstaben i aften.
  4. GF 2019 konstituering:  Jens Lygum blev genvalgt som formand, Kim blev igen næstformand, og Holger fik genvalg som kasserer.  Lars blev valgt som ny formand for vandplejen. Jesper overtager Holgers plads i Kongeåsammenslutningen. Jens og Rene fortsætter i Sneum å sammenslutningen. Esben fortsætter uændret som opsynsleder.
  5. Tekst vedr. gratis fiskeri for børn og ægtefælle: Kim ændrer teksten i §5 til Jens forslag (se hjemmeside).
  6. Bordet rundt: Intet

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum