HJÆLP

Hjælp med til at forbedre SSF`s fiskevand!!!!!!

På generalforsamlingen den 21. marts 2019, kom bestyrelsen med en opfordring til medlemmerne om hjælp til fortsat vandforbedring af vores fiskevand.

Der blev fremsat flere forskellige måder dette kunne gøres på, og en af måderne, er ved udlægning af grus de rigtige steder i åerne.

Her menes ikke kun hjælp af fysisk karakter, men også meget gerne med en økonomisk håndsrækning; det er nemlig ikke gratis hverken at skaffe gruset, men så sandelig heller ikke at få det bragt ud på respektive steder. (Det koster omkring 750,- kroner at få udlagt 1 m3 grus i åen.)

Bestyrelsen vil selvfølgelig gøre sit til at få diverse sponsorer på banen rent økonomisk set, men også de medlemmer, der føler for, at de gerne vil yde en håndsrækning, ikke kun fysisk, men med et frivilligt økonomisk bidrag, skal have mulighed for dette. Derfor har bestyrelsen oprettet en konto i SSF-regi, alene beregnet til at modtage indbetalinger af denne art.

Dette kan så ske på konto 1551-4644180913.

Og med ordene: Mange bække små, gør en ren å, vil bestyrelsen gerne takke for evt. bidrag, store som små.

Bestyrelsen i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.