Referat af Generalforsamling 2022

GENERALFORSAMLING I SYDVESTJYDSK SPORTSFISKERFORENING

Torsdag den 19. maj 2022 kl. 19.00
I klubhuset Randersvej 47, 6700 Esbjerg

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Dirigent Arne Harder Mikkelsen

1a.  Godkendelse af forretningsorden.
Godkendt.

2a.  Herunder beretninger fra opsynsudvalg, vandplejeudvalg og juniorudvalg.
Læs vandpleje beretningen her
Læs junior beretningen her
Læs opsynsberetningen her

3. Regnskabet ved kasserer, Stig Mortensen
Se regnskabet her

 • Valg af fire bestyrelsesmedlemmer (Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer) 

På valg er Jens Lygum, René Hansen, Jesper Pedersen og Kim Kragh. Alle fire modtager genvalg.

Valgt blev Jens Lygum, René Hansen, Jesper Pedersen og Kim Kragh.

 • Valg af to suppleanter. 

Valget er gældende for ét år ad gangen, Mathias Skovgaard og Richard Yde er på valg, begge modtager genvalg.
Tanya Sørensen ønskede at stille op som suppleant.
Valgt blev Mathias Skovgaard og Tanya Sørensen.

 • Valg af revisor og suppleant.

Revisor Poul Slot er på valg, Poul modtager genvalg.

Poul Slot blev genvalgt.

6a.  Revisorsuppleant Anders Gadeberg er på valg.

Anders Gadeberg blev genvalgt.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer til SSF’s Støtteforening. 

Steen Madsen er på valg for 2 år, Steen modtager genvalg.

Steen Madsen blev genvalgt.

 • Forslag indsendt til formanden(ssf.formand@gmail.com) iflg. Foreningens love  

      (senest 20 april 2022) vil blive behandlet på generalforsamlingen.

Der er ingen indkomne forslag!!

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

Ændringer i vedtægter til SSF’s støtteforening – Se vedlagte bilag.

Alle tre ændringsforslag blev vedtaget.
Se dem her

 • Eventuelt.

  Esben orienterede om gæstekort som udleveres fra 1 juli 2022 til 31 august 2022.

Knæk og bræk til alle medlemmer i 2022

M.v.h. SSF’s Bestyrelse