Vandpleje beretning

SSF vandpleje beretning

 1. Udsætning af lakseyngel.
 2. Hjulpet til med anlægning af gydebanker ved Lille vandmølle(Vejen Å)
 3. Suppleret med gydegrus og skjulesten i Agerbæk og ved Tvilho Nørrebæk.
 4. Har deltaget i yngel undersøgelser i Konge Å systemet og Sneum Å systemet.
 5. Opmåling af gydebanker i Terpling Å. Vandområdeplans projekt.
 6. Har været Danmarks sportsfiskerforbund øjne og øre ved klager over Miljøgodkendelser af Dambrug og Rensningsanlæg.
  Der skal lyde en kæmpe tak til Lars Brinch Thygesen for hans store juridiske indsigt og hans kamp for et bedre vandmiljø.
  Lars har skrevet klager over miljøgodkendelsen af Holsted rensningsanlæg, Brørup rensningsanlæg, Hulkjær dambrug Holsted Å, Præstkjær dambrug Holsted Å.
  Vi forventer at de første afgørelser kommer i starten af 2023.
 7. Der skal lyde en stor tak til de kommunale vandløbs medarbejder som gør en kæmpe indsats for at forbedre kvaliteten på vores gyde og opvækst vandløb i Sneum Å og Konge Å.
 8. Til slut skal der lyde en kæmpe tak til de Forenings drenge/mænd der gang på gang møder op og hjælper til. Uden deres hjælp er det ikke muligt at lave vandpleje i vores lille forening.