Skarvregulering langs Kongeåen og Sneum å

Der er søgt og givet tilladelse til Skarv regulering langs Kongeåen (se nedenfor), Sneum å og Holsted å (se nedenfor)

Er der nogen jægere der har lyst til at hjælpe med at regulere Skarv bestanden langs vores 2 vandsystemer så kan man henvende sig til formand Jens Lygum på mail. ssf.formand@gmail.com

Det er vigtigt at i får en tilladelse fra lodsejer eller den der har jagtretten til de stykker i vil gå på, inden i begynder at skyde skarv.

Her på siden er der to kort der viser hvor der er søgt om tilladelse (markeret med blå linie), der er søgt om mere i Kongeåen men tilladelsen er ikke kommet endnu, der bliver opdateret når tilladelsen kommer.