Ny vadehavsbekendtgørelse pr. 5 marts 2024

Et efterhånden meget omdiskuteret og debatteret emne rundt omkring ved vores fiskevand, i klubhuset og helt sikkert i mange andre sammenhænge, brugen af cirkelkroge ved ormefiskeri er nu et afsluttet kapitel!

Pr. 5 marts 2024 er regulativet der omhandler brugen af cirkelkroge blevet ændret, så der nu fremover må fiskes med J-kroge igen, dog stadig uden brug af modhager.

Hvis man vil læse hele bekendtgørelsen er den offentliggjort på retsinformation.dk. Se mere her.